pondelok 25. marca 2013

Prekvapte žiakov video kvízom!

Na webe je dnes množstvo nástrojov na tvorbu rôznorodých online kvízov, z ktorých sme si už dávnejšie predstavili proprofs. Jednotlivé aplikácie na tvorbu kvízov sa príliš neodlišujú, niektoré ponúkajú viacero typov odpovedí, iné zas umožňujú vkladanie obrázkov. Už som si pomaly myslel, že ma nič nové neprekvapí, až som vďaka článku na Free Technology for Teachers, objavil web blubbr.tv, elegantný nástroj na tvorbu originálnych video kvízov.

Blubbr je stále novinkou a čaká na nových užívateľov. Umožňuje jednoduchú, rýchlu tvorbu kvízov v ktorom sú otázky vytvorené z akéhokoľvek videa na youtube (doposiaľ neumožňuje vkladanie videí napr. z vimeo). Drobnou nevýhodou je nateraz maximálna dĺžka 20 sekúnd video ukážky v jednej otázke. Výhodou je, že si môžete vybrať pre vás vhodnú časť použitého videa.

Pracovné prostredie je intuitívne a nemalo by byť problémom ani pre počítačových laikov. Registrácia je možná aj cez vaše konto na Facebooku a je úplne zdarma. Web vám ako novému užívateľovi poskytuje pomoc v podobe návodov. Pre istotu si to však skúsime trošku vysvetliť.

Hneď po registrácii začínate tvoriť váš prvý video kvíz, zvaný v Blubbr ako triv. Zadáte názov, kliknete na šípku a idete ďalej:
Video si môžete nájsť na youtube.com, alebo zadať hľadaný výraz do vyhľadávača priamo v Blubbr v ľavom hornom rohu. Z nájdených videí vyberte to, ktoré vám najviac vyhovuje a určite ľubovoľnú 20 sekundovú sekciu, ktorá bude použitá ako video ukážka k otázke kvízu.

Všetko, čo potrebujete k tvorbe vašich trivs vedieť je popísané na náhľade nižšie.


Počet otázok v kvíze je pravdepodobne neobmedzený, môj najdlhší triv má okolo 20 otázok, čiže predpokladám, že ak by ste chceli, môžete vytvoriť kvíz aj s 50 otázkami. Po dokončení trivu kliknite na I´m Done a kvíz je na svete. Aby sa však dostal ku vašich žiakom, je potrebné ho s nimi zdieľať, či už na Facebooku, preposlaním linky, alebo jeho priamym vložením (embed) na váš web - znázornené nižšie.

Všetky vaše vytvorené trivs môžete kedykoľvek dodatočne editovať, zdieľať a mať ich pod kontrolou cez položku My trivs - náhľad nižšie.

 Ako také vytvorené trivs vôbec vyzerajú si môžete pozrieť a zahrať cez nasledovné odkazy: 


Príjemnú zábavu prajem! A okrem vlastných video kvízov vyskúšajte zadať ich tvorbu aj žiakom. Myslím, že vás príjemne prekvapia :)

Prekryvné obrázky (mapy) v Google Earth

V predchádzajúcom článku sme si ukázali, ako vyobraziť rôzne tematické mapy v prostredí Google Earth. Dnes si ukážeme jednu z menej známych možností Google Earth, ktorou je vkladanie prekryvných obrázkov (overlay images). Týmto jednoduchým spôsobom môžete okrem ľubovoľných obrázkov vložiť do vašej mapy aj ľubovoľnú tematickú mapu, ktorú nájdete na webe vo formáte obrázku (napr. jpg, bmp, png). Pochopiteľne platí, že čím vyššie rozlíšenie obrázok (mapa) má, tým lepšie - zaručí vyššie rozlíšenie pri väčšom priblížení v Google Earth. 

Ako na to? Postup je veľmi jednoduchý, stačí pár klikov a vaša mapa je na svete. Po spustení Google Earth stačí kliknúť na ikonku Pridať prekryvný obrázok z hornej lišty. V zobrazenom menu vložíte obrázok (mapu), ktorý ste predtým stiahli na pevný disk z webu, klikom na ikonku Prehľadávať vpravo od položky Odkaz. Po vložení obrázku nastáva najťažšia časť a to upravenie jeho veľkosti do správnej mierky a polohy. Najjednoduchšie je správne umiestnenie s pomocou hraníc, miest apod. Pri správnom umiestňovaní je veľmi nápomocná možnosť nastavovania priehľadnosti vloženého obrázku, tak že v rovnakom čase vidíme aj vložený obrázok aj podkladovú mapu Google Earth. Obrázok môžete zmenšovať, zväčšovať, otáčať ním a premiestňovať - cez zelené čiary viditeľné pri jeho editácii. Pri tomto kroku nesmiete zavrieť menu Prekryvný obrázok.

 Vkladanie prekryvného obrázku v Google Earth.


 Nastavovanie priehľadnosti vloženého obrázku pre jeho ľahšie a presnejšie umiestnenie na mapu.

Správne umiestnený prekryvný obrázok (mapa vinohradníckych oblastí) s polovičnou priehľadnosťou.

Priehľadnosť prekryvného obrázku môžete kedykoľvek meniť pravým klikom na jeho názov v zozname dočasných miest v ľavom menu Google Earth (pravý klik na názov - menu - vlastnosti). 

Výhodou takto vytvorených máp je aj možnosť ich uloženia na pevný disk, ako súbor .kmz, ktorý je otvoriteľný na akomkoľvej počítači s nainštalovaným Google Earth. Vami vytvorený súbor je teda po uložení na web a zdieľaní, dostupný pre všetkých vašich žiakov. 

Na záver si pozrite ukážky takto vytvorených máp, stačí len stiahnuť súbor na disk a otvoriť ho cez Google Earth - Geologická mapa SR, Geomorfologické členenie SR, Tradičné regióny SR, Vinohradnícke oblasti SR. Len pre zaujímavosť uvediem, že rovnakým spôsobom vloženia prekryvných obrázkov sú vytvorené aj mapy na webe geteach.com, ktorý bol opisovaný v predošlom článku.sobota 23. marca 2013

Google Earth trochu inak


Google Earth sa stal už bežným nástrojom vo výučbe školskej geografie. Na webe je dnes už možné nájsť množstvo vytvorených tematických máp v súboroch .kml alebo .kmz, ktoré obohacujú klasické rozhranie o nové možnosti využitia (zdroj).

V dnešnom článku sa pozrime, ako vyžmýkať z Google Earth ešte viac, ako je len bežné trojrozmerné preskúmavanie miest na našej planéte. Výborný web pre učiteľov a študentov je kmlfactbook.org, pomocou ktorého vygenerujete v priebehu pár sekúnd takmer akúkoľvek tematickú mapu z voľne dostupných dát v CIA The World Factbook, alebo vlastných dát. Používateľské rozhranie je intuitívne a veľmi jednoduché, stačí si len vybrať požadované dáta na vytvorenie tematickej mapy z kategórii ako sú napr. People, Economy, Transport, Geography alebo Government. Často hľadané mapy vhodné pre vizualizáciu demografických ukazovateľov (počet obyv., prirodzený prírastok, očakávaná dĺžka života apod.) máte odrazu priamo v prostredí Google Earth (ak si stiahnete súbor .kml) alebo ich vidíte priamo v mape (preview mode GE) na webe. Môžete si zvoliť z troch možností zobrazenie vašich dát a to 2D kartogram, 3D kartogram, alebo koláčový kartodiagram. Súčasťou mapy sú aj vyskakovacie okná pre každý štát s podrobnejšími informáciami. Samozrejmosťou je možnosť náhľadu mapy v režime fullscreen.

Ukážka náhľadu mapy priemerného počtu detí na ženu (Total fertility rate) v 2D kartograme.

 Ukážka náhľadu mapy priemerného počtu detí na ženu (Total fertility rate) v 3D kartograme.Stiahnutý .kml súbor sa dá otvoriť a použiť aj v prostredí Google maps.

Ďalším webom dopĺňajúcim Google Earth je geteach.com s podtitulom Look beyond your borders. Chýba tu síce možnosť stiahnutia vrstiev v súbore .kml využiteľnom priamo v Google Earth a mapy sú vyobrazované priamo na webe, nejde však o nedostatok, ktorý by výrazne prekážal. Na rozdiel od vyššie spomínaného kmlfactbook.org obsahuje menej tematických vrstiev pre humánnu geografiu, poteší však najmä množstvom skvelých vrstiev pre geografiu fyzickú. Vrstvy sa vyberajú v pravom dolnom rohu cez Choose an Earth, pričom sú zoradené do logických kategórií. Zaujímavou možnosťou je napr. aj vyobrazenie súradnicovej siete s hlavnými rovnobežkami a poludníkmi. Pre lepšie pochopenie možností, ktoré web ponúka poslúžia výrezy nižšie lepšie, ako množstvo slov.

Mapová vrstva hlavných oceánskych prúdov so znázornenou súradnicovou sieťou.


Topografická mapová vrstva tak chýbajúca v Google Earth so satelitnými snímkami.Klimatické regióny sveta.

 Mapa hustoty zaľudnenia.

 Noc na Zemi.

 Dokonca si môžete pozrieť aj zmeny svetadielov v čase ...

Výbornou funkciou webu je režim Two Earths, v ktorom môžeme simultánne pracovať na obrazovke s dvomi mapami (glóbusmi) naraz, pričom každej máme možnosť nastaviť zobrazenie ľubovoľnej vrstvy, čo je ideálnym nástrojom na porovnávanie a hľadanie súvislostí. Napr. ako súvisí hustota zaľudnenia s povrchom a nadmorskou výškou:

Zaujímavou možnosťou využitia režimu Two Earths je taktiež porovnávať zmeny vo využití zeme, alebo zástavbe cez staršie satelitné snímky (voľba cez Earth layers vľavo hore), dostupné sú od roku 2000 až po 2011. V prípade Skalice vidieť napr. aj takéto zmeny:

V článku som poukázal len na základné funkcie spomínaných webov, aby som vás motivoval k ich samostatnému preskúmaniu. Verím, že sa pre vás a vašich žiakov stanú zaujímavých zdrojom informácií. Budem rád, ak sa s vašimi skúsenosťami, alebo postrehmi podelíte v komentároch.