sobota 23. marca 2013

Google Earth trochu inak


Google Earth sa stal už bežným nástrojom vo výučbe školskej geografie. Na webe je dnes už možné nájsť množstvo vytvorených tematických máp v súboroch .kml alebo .kmz, ktoré obohacujú klasické rozhranie o nové možnosti využitia (zdroj).

V dnešnom článku sa pozrime, ako vyžmýkať z Google Earth ešte viac, ako je len bežné trojrozmerné preskúmavanie miest na našej planéte. Výborný web pre učiteľov a študentov je kmlfactbook.org, pomocou ktorého vygenerujete v priebehu pár sekúnd takmer akúkoľvek tematickú mapu z voľne dostupných dát v CIA The World Factbook, alebo vlastných dát. Používateľské rozhranie je intuitívne a veľmi jednoduché, stačí si len vybrať požadované dáta na vytvorenie tematickej mapy z kategórii ako sú napr. People, Economy, Transport, Geography alebo Government. Často hľadané mapy vhodné pre vizualizáciu demografických ukazovateľov (počet obyv., prirodzený prírastok, očakávaná dĺžka života apod.) máte odrazu priamo v prostredí Google Earth (ak si stiahnete súbor .kml) alebo ich vidíte priamo v mape (preview mode GE) na webe. Môžete si zvoliť z troch možností zobrazenie vašich dát a to 2D kartogram, 3D kartogram, alebo koláčový kartodiagram. Súčasťou mapy sú aj vyskakovacie okná pre každý štát s podrobnejšími informáciami. Samozrejmosťou je možnosť náhľadu mapy v režime fullscreen.

Ukážka náhľadu mapy priemerného počtu detí na ženu (Total fertility rate) v 2D kartograme.

 Ukážka náhľadu mapy priemerného počtu detí na ženu (Total fertility rate) v 3D kartograme.Stiahnutý .kml súbor sa dá otvoriť a použiť aj v prostredí Google maps.

Ďalším webom dopĺňajúcim Google Earth je geteach.com s podtitulom Look beyond your borders. Chýba tu síce možnosť stiahnutia vrstiev v súbore .kml využiteľnom priamo v Google Earth a mapy sú vyobrazované priamo na webe, nejde však o nedostatok, ktorý by výrazne prekážal. Na rozdiel od vyššie spomínaného kmlfactbook.org obsahuje menej tematických vrstiev pre humánnu geografiu, poteší však najmä množstvom skvelých vrstiev pre geografiu fyzickú. Vrstvy sa vyberajú v pravom dolnom rohu cez Choose an Earth, pričom sú zoradené do logických kategórií. Zaujímavou možnosťou je napr. aj vyobrazenie súradnicovej siete s hlavnými rovnobežkami a poludníkmi. Pre lepšie pochopenie možností, ktoré web ponúka poslúžia výrezy nižšie lepšie, ako množstvo slov.

Mapová vrstva hlavných oceánskych prúdov so znázornenou súradnicovou sieťou.


Topografická mapová vrstva tak chýbajúca v Google Earth so satelitnými snímkami.Klimatické regióny sveta.

 Mapa hustoty zaľudnenia.

 Noc na Zemi.

 Dokonca si môžete pozrieť aj zmeny svetadielov v čase ...

Výbornou funkciou webu je režim Two Earths, v ktorom môžeme simultánne pracovať na obrazovke s dvomi mapami (glóbusmi) naraz, pričom každej máme možnosť nastaviť zobrazenie ľubovoľnej vrstvy, čo je ideálnym nástrojom na porovnávanie a hľadanie súvislostí. Napr. ako súvisí hustota zaľudnenia s povrchom a nadmorskou výškou:

Zaujímavou možnosťou využitia režimu Two Earths je taktiež porovnávať zmeny vo využití zeme, alebo zástavbe cez staršie satelitné snímky (voľba cez Earth layers vľavo hore), dostupné sú od roku 2000 až po 2011. V prípade Skalice vidieť napr. aj takéto zmeny:

V článku som poukázal len na základné funkcie spomínaných webov, aby som vás motivoval k ich samostatnému preskúmaniu. Verím, že sa pre vás a vašich žiakov stanú zaujímavých zdrojom informácií. Budem rád, ak sa s vašimi skúsenosťami, alebo postrehmi podelíte v komentároch.


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára