pondelok 12. novembra 2012

Nechajme prehovoriť príbehy z fotiek

Školská geografia si priam žiada využívanie dnes už široko dostupných obrazových pomôcok, ktoré nielen napĺňajú Komenského staré zásady o názornosti, ale najmä majú potenciál zvýšiť motiváciu žiakov o dianie vo svete. Denne sa presviedčam, že dnešní mladí ľudia nečítajú noviny a nesledujú ani televízne spravodajstvo, keďže sa ich záujem vo voľnom čase presunul od TV k internetu. Ten je síce plný informácií, o tie však treba mať aktívny záujem.

Ako na fotky ...

Prezentácia už dávno neohúri len samotnou skutočnosťou, že je vytvorená v Powerpointe a nasvietená na plátno cez dataprojektor. Aby sme naplno využili jej edukačné možnosti, mali by sme sa držať zlatého pravidla menej textu a viac obrazového materiálu (fotografií, máp, grafov). Rozhodujúca nie je len kvantita ale aj kvalita nami vybraných fotografií, ktoré by nemali byť vhodné len po obsahovej stránke, ale mať čo možno aj vyššiu "umeleckú hodnotu". Pri vyhľadávaní fotografií pre naše prezentácie na internete sa preto neuspokojme s prvou nájdenou, ale pátraniu venujme trochu viac času, je to síce náročné ale vizuálny výsledok bude stáť istotne za to. O potrebe používať fotografie s vysokým rozlíšením sa snáď už ani netreba zmieňovať. Nič nie je horšie, ako malá fotografia roztiahnutá v Powerpointe natoľko, až v nej vidieť hriešne pixely. V dobe 1000 gigových diskov nie je prekážkou, keď bude mať vaša prezentácia plná fotografií vo vysokom rozlíšení hoc aj 100 MB.

Predíďte tomu, aby nad vašou prezentáciou žiaci nudou otŕčali gamby ...

Všetky fotografie nie je nutné vkladať do prezentácie, ale môžeme využiť množstvo dostupných online fotoalbumov venovaných nami preberanej téme. Tieto albumy sa dajú často pustiť, ako "slideshow". Fotografie v takejto podobe môžu byť napríklad použité na úvod hodiny, kde sa žiaci oboznámia s geografiou danej krajiny aj bez slov učiteľa, na základe videného si sami môžu vyvodzovať závery o živote v danej krajine apod. Ako príklad využitia galérie z Fotopédie si môžeme pozrieť fotogalériu Maroka. Nič nám však nebráni vybrať si aj presne požadovanú tému bez ohľadu na štát napr. obyvateľstvo Ázie.

Výborné zdroje online fotogalérií sú napr.:

http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries - štáty sveta
http://www.fotopedia.com/#search - zdroj fotogalérií podľa vašich požiadaviek
http://www.terragalleria.com/index.html - kvalitka sama o sebe

Pre svoju zvláštnu perspektívu a nový pohľad na zo zemského povrchu nepostrehnuteľné javy sú vynikajúcim pomocníkom letecké zábery alebo satelitné snímky, ktoré dokážu ešte stále ohúriť a upútať pozornosť aj tých, ktorých bežne geografie nezaujíma. Na internete nájdete množstvo ich dostupných zdrojov. Z viacerých si môžeme uviesť aspoň dve:

http://www.georgesteinmetz.com/
http://earth.imagico.de/main.php
 


Prineste krásu do svojej triedy a nechajte žiakov žasnúť ...
    
Okrem využitia fotografií klasickým sposôbom na hodine sa dá ich potenciál využiť aj vo forme zadania domácej úlohy alebo projektu. Osobne práve experimentujem so zadaním, v ktorom majú žiaci za úlohu analyzovať a opísať vybraný fotopríbeh, venovaný konkrétnej téme alebo problematike. Presné znenie zadania a akýsi krátky manuál so zoznamom využiteľných fotopríbehov si môžete pozrieť medzi mojimi dokumentami. Vynikajúcim zdrojom fotopríbehov zo sveta na rôzne témy sú často aktualitované fotoalbumy Big Picture od Boston Globe, alebo Amusing Planet.

Téma využitia fotografií v školskej Geografii je natoľko široká, že v tomto narýchlo naklepanom článku som ju ani zďaleka nevyčerpal a v budúcnosti sa k nej istotne vrátim. Zatiaľ sa lúčim s heslom, čím viac zmyslov využiješ, tým viac naučíš! :)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára