piatok 2. novembra 2012

Začíname ...

Vitajte na novom blogu Geoška!

Ako sa zvykne hovoriť, najťažšie je začať, narodiť sa, zaujať, urobiť prvý dojem, nenudiť. Zrod máme už za sebou, ostáva už naplniť len ostatné spomínané.

Blog som sa rozhodol založiť z dvoch dôvodov, ten prvý je sebecký, druhý altruistický.  

Sebecký dôvod vychádza z osobnej potreby zaznemenávať vlastné skúsenosti, na webe nájdené aktivity, metódy a stránky venované geografii slovom a písmom z dôvodu mojej katastrofálnej pamäte. Jednoducho, čo si nezapíšem, akoby sa nestalo, akoby som nevidel a nepoznal. Za sebecký dôvod môže nejeden čitateľ (po novom hádam aj follower) považovať moju snahu o sebaprezentáciu sa v túžbe heroizovať svoje prínosy pre školskú geografiu na Slovensku. Priznávam, nejeden čitateľ sa v tomto nemusí mýliť, veď každý z nás by si mal položiť kruciálnu otázku "Čo si ty spravil pre lepšiu geografiu?"    

Altruistický dôvod na zdieľanie (po novom sharovanie - čítaj šérovanie) svojich a mnou ukradnutých a prisvojených si myšlienok, či nápadov vychádza z presvedčenia, že kto nezdieľa nežije a kto sa nevzdeláva ten nezíska nielen kredity, ale ostane aj navždy blbý. Preto sa chcem deliť so všetkým, čo sa môže ukázať, ako prínosným pre hodiny školskej i roky neškolskej geografie, zemepisu, vlastivedy alebo v pridružených predmetoch s geografiou interaktívne prepojených v hustej sieti interdisciplinárnych vzťahov.  V tom mi Boh a tatíček Eratosthénes pomáhaj!  

S pozdravom Váš

Peter Farárik

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára