nedeľa 25. novembra 2012

Ako je čo veľké ... aneb vizuálne porovnanie rozlohy štátov

Vizualizácia je slovo dnešných dní, samotné čísla v tabuľkách nadchnú len pár členov matematického krúžku z ťažkého undergroundu. Humánna geografia sa však bez čísiel, štatistík a grafov len ťažko zaobíde, napokon práve tejto téme som venoval jeden zo svojich vôbec prvých článkov na tomto blogu. Dnes už našťastie v školách nebazírujeme na memerovaní rozlohy štátov naspamäť, poznať však aspoň relatívnu veľkosť toho, ktorého štátu nemusí byť vôbec na škodu. Ukážme si preto, aké možnosti nám v tejto oblasti ponúka internet.

Veľmi jednoduchou aplikáciou pre grafické porovnávanie veľkostí (rozlohy) dvoch štátov je Mapfight, ktorého výhodou je práve jeho neuveriteľná jednoduchosť. Zo zoznamu si vyberiete dve oblasti, ktorých veľkosť chcete porovnať a web vám vygeneruje jednoduchú prekryvnú mapu, pričom sú však obrysy štátov značne zjednodušené. Okrem štátov môžete do porovnávania pridať aj svetadiely a americké federálne štáty. Okrem grafického porovnania vo vizuálnej podobe, vám web vygeneruje aj číselné porovnanie koľkokrát je štát A väčší od štátu B. Ako príklad uvádzam výstrižok porovnania rozlohy Slovenska a Afriky. Slovensko je to malé modré uprostred :)Ďalším užitočným webom je overlapmaps.com, ktorý poskytuje podobné služby, ako predchádzajúci príklad s pár odlišnosťami. Najväčšou je, že prekryvná mapa je vytvorená na podkladovej vrstve Google maps, kde si môžete vybrať aj satelitnú vrstvu. V zozname geografických prvkov, ktoré môžete porovnávať sú aj viaceré jazerá a v rámci štátov aj ich administratívne časti. Výhodou je možnosť okamžitého zdieľania vytvoreného porovnania cez odkaz alebo na sociálnych sieťach. Možnosť uloženia, ako obrázku na disk počítača aj v tomto prípade chýba. Veľmi jednoducho sa však dá tento malý problém vyriešiť. stačí použiť súčasť Windows 7 Výstrižky (Snipping Tool) alebo akýkoľvek iný program na ukladanie označených častí obrazovky na disk vo forme obrázku. Formát obrázku je šikovný v prípade, že by ste porovnanie radi vložili napr. do vašej prezentácie. Spomenutým spôsobom som získal aj porovnávaciu mapu rozlohy Slovenska s Michiganským jazerom nižšie.  
Treťou možnosťou je využiť web ifitweremyhome.com, ktorý nám okrem prakticky rovnakých prekryvných máp, ako web overlaps.com, poskytne aj viacero zaujímavých štatistických porovnaní v atraktívnej podobe.

Okrem webových generátorov porovnania veľkostí štátov, môžeme na internete nájsť aj množstvo už vytvorených porovnaní, ktoré majú neraz vynikajúcu grafickú aj informačnú hodnotu. Ako príklad by som uviedol svoju obľúbenú mapu skutočnej veľkosti Afriky,  alebo porovnanie Sev.Ameriky s Európou. Vynikajúce porovnávacie (resp. prirovnávacie), živé a interaktívne mapy sa občas objavujú na webe časopisu The Economist. Naposledy to bolo napr. prirovnanie počtu vrážd v jednotlivých štátoch Mexika s inými štátmi sveta. Vizuálne veľmi pôsobivé a názorné (v mape si môžete prepnúť aj prirovnanie počtu obyv. každého mexického štátu k štátu sveta s približne rovnakou populáciou). Prirovnanie populácie a výkonnosti ekonomiky (HDP) jednotlivých štátov USA so štátmi sveta je spracované na staršej interaktivitke.


Budem len rád, ak sa spomínané weby stanú vašimi pomocníkmi, prípadne vašim žiakov pomôžu pri ich usilovnom štúdiu Geografie. Teším sa na vaše reakcie a skúsenosti s ich používaním.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára