piatok 2. novembra 2012

Domino efekt na hodinách geografie
Názov aktivity:  Geografické domino
Cieľ:  preopakovanie učiva a precvičovanie chápania logických súvislostí
Forma: práca v skupinách
Časová náročnosť:  závisí od množstva a náročnosti kartičiek (cca 20 minút)
Materiál:  nastrihané sady kartičiek pre každú skupinu
Prispôsobenie triedy: spojenie dvoch lavíc, na ktoré sa zmestia všetky kartičky 


Čo má spoločné domino s vyučovacou hodinou geografie? Na prvý pohľad nie veľa, na druhý a detailnejší sa môže stať domino, alebo princíp tejto hry efektívnym nástrojom na preopakovanie práve prebraného učiva, alebo tematického celku pred písomkou. Ako na to?

Je to veľmi jednoduché. V ľubovoľnom, vám blízkom programe si vytvoríte požadované množstvo kartičiek rozdelených na dve polovice. Princípom hry je práve spájanie pravej a ľavej strany dvoch logicky spolu súvisiacich kartičiek. Na pravej strane jednej kartičky tak máme napr. popis "historické mesto na pobreží Chorvátska zapísané v UNESCO", ktoré spojíme s kartičkou na ktorej ľavej strane nájdeme názov mesta "Dubrovnik". Množstvo kartičiek prispôsobíme času, ktorý chceme aktivite venovať a schopnostiam žiakov. Pri starších žiakoch sa nemusíme báť ani desiatok kartičiek, na ktorých logicky správne pospájanie budú žiaci potrebovať aj dvadsať minút. Je to ozaj náročnejšie, ako sa môže zdať.

Aktivita je najvhodnejšia pre prácu v skupinách, pričom by počet žiakov v jednej skupine nemal presahovať číslo päť. V prípade viacpočetných skupín, klesá zapojenosť žiakov a spoliehanie sa na spoluhráčov. Pri náročnejšom variante aktivity je dobré skupiny upozorniť na fakt, že potom, ako prehlásia, že majú správne spojené všetky dvojice domina, už nemajú šancu na opravu. Vyhrať preto nemusí skupina, ktorá zloží domino najrýchlejšie, ale tá, ktorá ho bude mať zložené správne ako prvá.

Ukážka pripravenej strany kartičiek, ktoré sa po vytlačení rozstrihajú:V prípade, že vás aktivita zaujala a chceli by ste sa inšpirovať, ponúkam vám na náhľad a stiahnutie pripravené geografické domino na opakovanie tematického celku Juhovýchodnej Európy, prípadne Banskobystrického a Prešovského kraja.

 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára