sobota 3. novembra 2012

Na veľkosti záleží

Na veľkosti záleží a v prípade máp, ako základného zdroja geografických poznatkov to platí snáď dvojnásobne. Dobrá mapa povie neraz viac, ako zlý učiteľ a preto by sme mali využívať to najlepšie, čo máme k dispozícii. Poznáme však pomery slovenských škôl, ktoré rozhodne najlepšie nie sú a preto vieme, že dostatok nástenných máp alebo atlasov nie je vždy zaručený. Nástenné tematické mapy sú finančne nákladné a priznajme si, kupovať takú mapu poľnohospodárstva Afriky len kvôli jednej hodine v roku je ozaj strelené. Niet však dôvod na zúfanie, všetky mapy, ktoré potrebujeme sú dnes vo výbornej kvalite na internete a po ich zabudovaní do prezentácií plne nahrádzajú mapy nástenné. Chce to len trochu šikovnosti a času stráveného hľadaním.

V tomto príspevku sa však chcem pristaviť pri trochu odlišnej téme spojenej s mapami väčších rozmerov a ich využitím na hodinách školskej geografie.  V predošlom príspevku som spomínal využitie obrysových máp a uviedol aj ich dostupné zdroje na internete.

Prečo však nevyužiť potenciál obrysových máp veľkých formátov? Ich využitie je celkom široké. Prvým je zvýšenie motivácie žiakov - sami postupne vypĺňajú mapu skrášľujúcu ich triedu geografickými prvkami s ktorými sa v učivách o danom území oboznamujú. Výsledkom ich snaženia bude ich vlastná a vizuálne hodnotná mapa. Vhodným riešením by mohlo byť aj rozdelenie triedy do viacerých skupín s vlastnými veľkoformátovými mapami a prebudiť nielen užšiu spoluprácu v skupinách, ale aj zdravú súťaživosť medzi nimi. Fantázii sa medze nekladú, veľká obrysová mapa môže byť pokojne aj základom pre tvorbu najkrajšej umeleckej mapy, ktorú môžu žiaci zhotoviť s využitím nimi zvolených výtvarných techník - napr. maľbou, kolážou, nalepovaním prírodnín apod. (Nebola by pekná mapa Afriky s púšťami vytvorenými z nalepeného piesku? :) Veľké mapy majú aj tú výhodu, že sú triede stále na očiach a žiaci ich, ako svoj vlastný výtvor pozornejšie sledujú, čím sa nevedome učia.

Väčšie obrysové mapy nemusia byť nutne veľké na celú stenu, aby boli prínosom. Pre prácu v skupinách si môžeme vystačíť aj s mapami veľkosti štyroch alebo šiestich papierov A4.

Všetko fajn, stále sme sa však nedostali k tomu, čo vás zaujíma asi najviac. Odkiaľ takéto mapy zoberieme, alebo ako si ich prípadne vyrobíme. Najjednoduchším spôsobom tvorby veľkoformátovej obrysovej mapy je prosté prekreslenie dataprojektorom nasvietenej mapy na veľký papier (prekvapivo veľké sa dajú kúpiť v lepších papiernictvach, využiť sa dá aj zadná strana nepoužitej tapety). Základná mapa sa dá takto pripraviť v priebehu pár minút.

Druhou možnosťou je vami požadovanú mapu vytlačiť na ľubovoľnej tlačiarni tak, aby jedna strana A4 zodpovedala len malému výrezu celkovej mapy, ktorá vznikne ich poskladaním a zlepením. Tieto megamapy za vás v priebehu pár klikov myši vytvorí aplikácia Walk throught the continents, v ktorej si môžete dokonca vybrať nielen svet, kontinent, región alebo štát, ktorý chcete na mape mať, ale aj presnú veľkosť mapy o akú máte záujem.  Ak by ste v zozname nenašli požavovanú obrysovú mapu, môžete si vytvoriť ľubovoľný megaposter (teda aj mapu) pomocou webu Block Posters, ktorý vytvára formáty ľubovoľnej veľkosti z akéhokoľvek obrázku, či fotografie.


Ak by ste chceli využiť vami zhotovoné megamapy viackrát, jediná šanca, ako ich uchovať je pravdepodobne ich zaliatie do fólie, na ktorú sa dá kresliť a písať špeciálnymi prepisovačky. Keďže je však fólia drahá, vystačí nám hádam aj široká lepiaca páska, ktorou celú mapu zakryjeme. Priznávam sa, že praktickú skúsenosť s týmto postupom nemám, ale domnievam sa, že by to mohlo fungovať.

Niet viac, čo dodať. Hor sa do toho, robte veci vo veľkom!


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára