piatok 2. novembra 2012

Pozrime si svet (využitie dokumentárnych filmov v školských projektoch)

Všetci to poznáte, zadáte školský projekt a polovica žiakov vám namiesto vlastnej práce odovzdá plagiát prvého na internete nájdeného textu, čo sa len trochu ponáša na ich tému. V lepšom prípade sa vám do rúk dostane nesúrodá kompilácia referátov a výňatkov z článkov z Wikipedie. Ako to už v živote býva, každá minca má dve strany a sebareflexia nie je nikdy zlá. Za plytký stav projektových prác v ktorom sa v našom školstve brodíme bahnom, nesieme do istej miery zodpovednosť my učitelia. Poznáme ako sa veci majú, poznáme vžité vzorce správania sa žiakov hľadajúcich prirodzene cestu najľahšieho odporu a neodoľateľnú ľahkosť tvorby projektov princípom ctrl c -->+ ctrl v. Ak chceme zachovať zmysluplnosť zadávania a tvorby projektov a neuspokojíme sa len s ich formálnym plnením, je našou jedinou možnosťou vymýšľat ich zadania tak, aby sme predchádzali patologickému správaniu sa žiakov. Vymýšľanie nových, tvorivých a originálnych zadaní nie je vôbec jednoduché, vynaložená námaha však väčšinou stojí za to!Minulý rok som dlhšie rozmýšľal nad zadaniami pre druhý ročník a sextu, ktoré by sa týkali regionálnej geografie sveta. Zadať žiakom vypracovať všeobecnú prezentáciu o jednom vybranom štáte je nezmysel, ako mraky bez vody a ani neustála tvorba prezentácií v Powerpointe nie je to pravé orechové. Preto som prišiel s projektom zvaným "Pozrime si svet", v ktorom si mohli študenti vybrať z vopred pripraveného zoznamu päťdesiatich dokumentárnych filmov a následne o videnom napísať esej na dve strany A4. Prvotná atmosféra v triedach po predstavení môjho zámeru by sa dala krájať a opäť sa ukázalo, že študent je od prírody tvor konzervatívny a obávajúci sa akýchkoľvek novôt. Poniektorí sa vyjadrili, že napísať dve strany o filme jednoducho nie je možné, že sa to nedá, že to nevedia a tak ďalej a tak podobne. Zlatým pravidlom v práci učiteľa je, že sa nemôže dať nikdy znechutiť na začiatku. Žiaci si vybrali film, ktorý ich podľa priloženého popisu najviac zaujal a dostali dostatok času na jeho prezretie a napísanie svojich dojmov z neho. Ponúkané filmy neboli čisto geografického charakteru, práve naopak som sa chcel vyhnúť zažitej predstave dokumentárneho filmu, ako nudnej jazdy plnej faktov a odborných informácií. Geografia má vo svojej podstate súvis so všetkým a preto si na nej môžeme dovoliť aj to, čo si učitelia iných predmetov v rámci ich užšieho klziska dovoliť nemôžu. Niekto by projekt "Pozrime si svet" pokojne označil ako ten, čo využíva medzipredmetové vzťahy. Ak je tak, nehádam sa. Žiaci nemali vo svojich prácach oblažovať množstvom faktov, ale skôr vyjadriť svoj vlastný názor a pocity z videného, čo pre nich bolo nové, čo ich šokovalo, s čím nesúhlasia apod.  


Projekty aj spätne hodnotím, ako veľmi podnetný experiment, ktorý sa osvedčil a rád v ňom budem pokračovať aj v ďalších rokoch. Viacerí žiaci vo svojich prácach uvádzali nadšenie z videného, svoje prekvapenie, že dokument nemusí byť len nudný, ale že sa jedná o pútavý filmový žáner, s ktorým by sa chceli stretávať častejšie. Podobné vyjadrenia sa učiteľovi vždy dobre čítajú. A veruže aj bolo, čo čítať, väčšina prác mala vynikajúcu úroveň a vďaka nim som spoznal osobnosti a schopnosti svojich žiakov zo stránky pre mňa dovtedy nepoznanej. Cez svoje texty, akoby otvorili dvierka k sebe, k svojmu pohľadu na svet. 

Negatívom bolo snáď len zistenie, že ani pri tejto podobe projektového zadania sa celkom nedá predísť plagiátorstvu. V dvoch prípadoch boli texty očividne neautentické, prípadne postrádali vnútornú integritu poukazujúc na svoj pôvod metódou klonovania. Niekomu bolo prekvapivo ľahšie skopírovať krátke komentáre návštevníkov webu www.csfd.cz, akoby mali vymyslieť sami pár viet. Pozitívom je aspoň fakt, že aj títo žiaci aspoň spoznali existenciu kvalitného zdroja informácií o filmoch a fakt, že nabudúce budú vedieť, že Google je nielen ich, ale aj mojím pomocníkom :)  Naopak jedným z najpozitívnejších momentov spojených s týmto projektom bola iniciatíva jedného zo študentov (zdravím ťa Tonko:), ktorý za mnou prišiel s vlastným filmovým tipom na spracovanie - Nesvadbovo. Film ho zaujal natoľko, že napísal starostovi obce Zemplínske Hámre v ktorých sa film točil a vyspovedal ho. Toto interview bolo súčasťou ním vypracovaného projektu.   

Aby som nepísal svoje pocity len ja, nechajme prehovoriť aj priamo študentov cez ich práce, ktoré si môžete prečítať na  mojom úložisku Google Docs.


Na záver ponúkam k nahliadnutiu zadanie projektu s požiadavkami a zoznamom všetkých ponúkaných filmov, ktorý môžete v prípade záujmu použiť aj vy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára